Φοιτητικές Υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες στους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Ιδρυματικός Λογαριασμός

Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός είναι απαραίτητος για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Επίσης, μέσω αυτού, παρέχεται πρόσβαση και σε διάφορους άλλους πόρους και υπηρεσίες που προσφέρονται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας. Αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία είναι κοινά για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού.

Η δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού, γίνεται μετά την εγγραφή του φοιτητή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, μέσω της υπηρεσίας URegister. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης, παρέχονται στον ιστότοπο της υποδομής διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών URegister του Διεθνούς πανεπιστημίου της Ελλάδος.

URegister

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές στο ΔΠΜΣ. Αποτελεί ένα ειδικό δελτίο το οποίο αποδεικνύει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις σε εισιτήρια, προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτοποίηση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με χρήση των διαπιστευτηριων του ιδρυματικού λογαριασμού. Στον ιστότοπο της υπηρεσίας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και για τους τρόπους απόκτησης της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Μέσω της διαδικτυακής πύλης φοιτητολογίου Uniportal, οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, να υποβάλλουν δηλώσεις μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο, να ενημερώνονται για την βαθμολογία που πέτυχαν στα μαθήματα που εξετάστηκαν, να αιτηθούν πιστοποιητικά σπουδών κα. Η ταυτοποίηση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με χρήση των διαπιστευτηριων του ιδρυματικού λογαριασμού.

Uniportal

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-Learning) είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο της εκπαίδευσης, μέσω του οποίου παρέχεται στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικοί πόροι, όπως: σημειώσεις, διαφάνειες, άλλο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κουίζ αυτοαξιολόγησης κα. Επίσης, παρέχονται διάφορα εργαλεία επικοινωνίας των διδασκόντων με τους φοιτητές, όπως για παράδειγμα ανακοινώσεις των διδασκόντων για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, και αλληλεπίδρασης και συζήτησης με τους φοιτητές και μεταξύ των φοιτητών (φόρουμ συζήτησης).
Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξετάσεων (e-Exams) χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και για την ανάθεση και υποβολή εργασιών. Η ταυτοποίηση στις εφαρμογές πραγματοποιείται με χρήση των διαπιστευτηριων του ιδρυματικού λογαριασμού.

e-Learning
e-Exams

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει σε κάθε φοιτητή να λαμβάνει και να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω της προσωπικής του διεύθυνσης: username@ihu.gr. Για κάθε φοιτητή, ο κεντρικός διακομιστής αλληλογραφίας διατηρεί μία θυρίδα όπου αποθηκεύονται τα ηλεκτρονικά του μηνύματα, μέχρι εκείνος να τα διαβάσει και να τα διαγράψει.

Οι φοιτητές που δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορούν να τον ενεργοποιήσουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενεργοποίηση είναι να έχει ο φοιτητής ιδρυματικό λογαριασμό.

Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Webmail

Ασύρματο Δίκτυο

Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ έχουν ασύρματη πρόσβαση (WiFi) στο δίκτυο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς και σε δίκτυα άλλων διασυνδεμένων ιδρυμάτων και στο internet. Η υπηρεσία WiFi είναι διαθέσιμη σε όλα τα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Η πρόσβαση προσφέρεται μέσω του ασύρματου δικτύου eduroam. To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ακαδημαϊκά ιδρύματα μεταξύ τους ανά τον κόσμο, και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Μέσω της υπηρεσίας οι χρήστες όταν επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να συνδεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους.

Οδηγίες σύνδεσης στο eduroam

Συνήγορος του Φοιτητή

Ο σκοπός του θεσμού του «Συνήγορου του Φοιτητή», είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Συνήγορος του Φοιτητή

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος παρέχοντας πρόσβαση σε βιβλία και άλλου είδους φυσικούς πόρους γνώσης και σε μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών πηγών ενημέρωσης, πληροφόρησης και έρευνας. Έχει μεγάλο αριθμό συνδρομών σε βάσεις ερευνητικού περιεχομένου, κυρίως μέσω της υπηρεσίας HEAL-Link του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και ξεχωριστές δικές της συνδρομές. Όλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να έχουν υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης μέσω υπηρεσίας proxy server.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί αναγνωστήριο, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να μελετούν. Υπάρχουν φωτοτυπικά μηχανήματα και υπολογιστές για την αναζήτηση πηγών και τεκμηρίων από το Βιβλιοστάσιο, την αναζήτηση επιστημονικού περιεχομένου στις ηλεκτρονικές συνδρομές της Βιβλιοθήκης σε βάσεις δεδομένων/περιεχομένου και τη χρήση του διαδικτύου. Αναγνωστήριο για το ΔΠΜΣ λειτουργεί επίσης στο χώρο δίπλα στην αίθουσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού.

Σύστημα Βιβλιοθηκών Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιούπολης Σερρών
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιούπολης Θεσσαλονίκης

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από κάποιον ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τους ΔΠΜΣ, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύψουν συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Μετάβαση στο περιεχόμενο