Διδασκόμενα Μαθήματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Κατά το Α' εξάμηνο όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Β' εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα από τα 5 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS.

Για να δείτε το περίγραμμα ενός μαθήματος πατήστε στον αντίστοιχο τίτλο μαθήματος.

Β Εξάμηνο

Κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS
201 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Υποχρεωτικό 6
207 Επικοινωνία – Διαχείριση Κρίσεων Επιλογής 6
208 Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Επιλογής 6
209 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services) Επιλογής 6
210 Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Επιλογής 6
211 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση Επιλογής 6
Σύνολο 30
* 1 υποχρεωτικό μάθημα και 4 από τα 5 μαθήματα επιλογής (30 ECTS)

Γ Εξάμηνο

Κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30
Σύνολο 30
Μετάβαση στο περιεχόμενο