ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Σέρρες • Κατερίνη • Θεσσαλονίκη

The 1st International Conference on Public Administration 2024 (InCoPA-2024) is scheduled to take place in Katerini, Greece, from May 31st to June 1st, 2024.

This conference provides valuable opportunities for delegates to exchange innovative ideas, establish research and business connections, and foster global partnerships for potential collaborations. 

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση του Δι.Πα.Ε. είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία

Μεγάλη ομάδα αποτελούμενη από μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, που συνδυάζει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και εμπειρίες.

Επαγγελματική εξέλιξη

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε άτομα που σκοπεύουν μελλοντικά να απασχοληθούν στον τομέα αυτό.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024-2025

Απόκτησε Μεταπτυχιακό
στη Δημόσια Διοίκηση
εξ αποστάσεως

Περίοδοι Εισαγωγής
Θέσεις ανά περίοδο
Εξάμηνα Φοίτησης
%
Online
+
Απόφοιτοι

Ενημέρωση

Ανακοινώσεις

Οι απόφοιτοί μας

λένε για εμάς

5.0

θετική γνώμη των
αποφοίτων μας

Μέσα από το μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση, απέκτησα δεξιότητες για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, με βοήθησε να κατανοήσω βαθύτερα τις αρχές και τις πρακτικές που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών.
Αυτό ήταν αρωγός στην καλύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα οπού απασχολούμαι. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως πολύ τους εξαιρετικά καταρτισμένους καθηγητές μου.”​
Μαρία Ν. Γκατζιού
Το μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση ως οικονομολόγος  μου προσέφερε εξειδίκευση σε έναν κρίσιμο τομέα για την οικονομία και την κοινωνία.  Απέκτησα βαθιά γνώση στη διαχείριση δημόσιων πόρων, στην ανάλυση πολιτικών και τη στρατηγική σχεδίαση.
Αυτό με εξόπλισε με προηγμένες ευκαιρίες καριέρας στον δημόσιο τομέα και τη δυνατότητα επέκτασης του δικτύου επαγγελματικών επαφών μου. Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές μου, που βρέθηκαν διπλά μου στη προσπάθεια αυτή
.”​
Ιωάννης Μπούγιος
Μετάβαση στο περιεχόμενο