Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων για τα τμήματα του κόμβου Σερρών, του κόμβου Κατερίνης και του κόμβου Θεσσαλονίκης

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Κόμβος Σερρών​

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Α’ Εαρινό Εξάμηνο

Κόμβος Σερρών​

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Β’ Εαρινό Εξάμηνο Τμήμα 1

Κόμβος Σερρών​

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Β’ Εαρινό Εξάμηνο Τμήμα 2

Κόμβος Κατερίνης​

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Α’ Εαρινό Εξάμηνο

Κόμβος Κατερίνης​

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Β’ Εαρινό Εξάμηνο Τμήμα 1

Κόμβος Κατερίνης​

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Β’ Εαρινό Εξάμηνο Τμήμα 2

Κόμβος Θεσσαλονίκης​

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινό Εξάμηνο

Μετάβαση στο περιεχόμενο