Α φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-24 για το τμήμα της Θεσσαλονίκης

Α φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-24 για το τμήμα της Θεσσαλονίκης

Από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο \”Δημόσια Διοίκηση\” του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-24 για το τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν πλήρη φάκελο, προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η τελική τους δηλαδή αξιολόγηση και κατάταξη θα ολοκληρωθεί με προσωπική τους συνέντευξη την Τρίτη 16/1/2024 για το τμήμα της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το πρόγραμμα (ημέρα, ώρα), που σημειώνεται παρακάτω, θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίθουσα σύμφωνα με το επώνυμο σας. Θα υπάρχει waiting room και χρειάζεται να περιμένετε να σας δεχτεί η επιτροπή.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και τη σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολογικής κατάταξης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση: την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/94873605215 για το τμήμα της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 16/1/2024
ΩΡΑΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΕΩΣΑΠΟΕΩΣ
19.0019.30ΑΒΡΑΚΙΑΤ
19.3020.00ΚΟΡΟΜΠΕΚ
20.0020.30ΟΙΚΟΠΟΛΑ
20.3021.00ΣΙΔΗΧΑΡΑ

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις, που προσφέρονται, θα γίνει με βάση την τελική κατάταξη των υποψηφίων στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος
Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο