Α Φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-24 για το τμήμα των Σερρών

Α Φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-24 για το τμήμα των Σερρών

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-24 για το τμήμα των Σερρών. Για τα υπόλοιπα τμήματα θα αναρτηθούν διαφορετικές ανακοινώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν πλήρη φάκελο, προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η τελική τους αξιολόγηση και κατάταξη θα ολοκληρωθεί με προσωπική τους συνέντευξη την Τετάρτη 10/01/2024 για το τμήμα των Σερρών σύμφωνα με το πρόγραμμα (ημέρα, ώρα), που σημειώνεται παρακάτω. Θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίθουσα σύμφωνα με το επώνυμο σας (είναι από – έως, πχ αν σας λένε Τραμβαλίδου συνδέεστε στις 19.00, διότι είστε ανάμεσα στο Σ-Χ). Θα υπάρχει waiting room και θα περιμένετε να σας δεχτεί η επιτροπή.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και τη σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολογικής κατάταξής, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση: την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία.

Οι συνεντεύξεις για το τμήμα των Σερρών πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/97579610246 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/01/2024
ΩΡΑΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΕΩΣΑΠΟΕΩΣ
14:0015:00ΑΝΑΣΕΥΑΓΓ
15:0016:00ΕΥΘΥΚΑΡΑΚ
16:0017:00ΚΑΡΑΛΜΑΝ
17:0018:00ΜΑΥΡΝΑΣΚ
18:0019:00ΟΙΚΣΤΑΜ
19:0020:00ΣΤΑΥΡΧΡΥΣ

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις, που προσφέρονται, θα γίνει με βάση την τελική κατάταξη των υποψηφίων στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος
Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο