Α Φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-24 για το τμήμα της Κατερίνης

Α Φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-24 για το τμήμα της Κατερίνης

Από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση” του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτος 2023-24 για το τμήμα της Κατερίνης.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν πλήρη φάκελο, προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η τελική τους δηλαδή αξιολόγηση και κατάταξη θα ολοκληρωθεί με προσωπική τους συνέντευξη την Παρασκευή 12/1/2024 για το τμήμα της Κατερίνης σύμφωνα με το πρόγραμμα (ημέρα, ώρα), που σημειώνεται παρακάτω, θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίθουσα σύμφωνα με το επώνυμο σας (είναι από έως, δλδ αν σας λένε Παπαδόπουλο συνδέεστε στις 18.00, διότι είστε ανάμεσα στο Μ-Σ), θα υπάρχει waiting room και θα περιμένετε να σας δεχτεί η επιτροπή.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και τη σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολογικής κατάταξης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση: την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/s/97424908441 για το τμήμα της Κατερίνης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/1/2024
ΩΡΑΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΕΩΣΑΠΟΕΩΣ
13.0014.00ΑΓΓΕΔΑΓΚ
14.0015.00ΔΑΡΙΚΑΡΑ
15.0016.00ΚΑΡΓΜΑΓΚ
16.0017.00ΜΑΚΡΜΠΙΣ
17.0018.00ΜΥΡΙΣΑΒΒ
18.0019.00ΣΑΤΡΤΣΙΠ
19.0020.00ΤΣΙΡΨΑΡΑ

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις, που προσφέρονται, θα γίνει με βάση την τελική κατάταξη των υποψηφίων στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος
Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο