Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο νέο κύκλο του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση. Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή  23 Αυγούστου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 μέχρι την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Συνημμένα αρχεία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (παράταση)
Αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο