Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (208)

Το μάθημα ασχολείται με πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται για να παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες στη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι βασικές έννοιες, οι διοικητικές πρακτικές και οι χρήσεις των πληροφοριακών συστημάτων αυτών, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παροχή έγκυρων πληροφοριών και χρήσιμων υπηρεσιών.