Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services) (209)

To μάθημα ασχολείται με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξιών στον δημόσιο τομέα. Εξετάζοντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, αναλύονται οι επιδράσεις της επανάστασης των ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα. Παρουσιάζεται ο μηχανισμός και οι επί μέρους ρόλοι που υποστηρίζουν διοικητικά και διαχειριστικά τους διάφορους διαδικτυακούς τόπους και α οι επιλογές περιεχομένου που μπορεί να προσφέρει ένας φορέας π.χ. τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από το διαδικτυακό τόπο του.