Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων (207)

Οι σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί και τα στελέχη τους καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές της επικοινωνίας και της ενδεδειγμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς προκειμένου να υπηρετήσουν αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες, των οποίων οι απαιτήσεις γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Βασιζόμενο στην επιστήμη της επικοινωνίας, το μάθημα αυτό αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές αυτές στην πράξη.