Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα (101)

Το μάθημα αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη της Διοίκησης και Οργάνωσης, αντιμετωπίζει τη καθημερινή πρόκληση ενσωμάτωσης των εξελίξεων στην άσκηση διοίκησης των οργανισμών καθώς και το ρόλο των στρατηγικών αποφάσεων και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι ενότητες:

 • Περιεχόμενο και εξέλιξη του Μάνατζμεντ
 • Η λειτουργία του Προγραμματισμού
 • Τεχνικές Προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων
 • Βασικές αρχές της οργάνωσης
 • Η διαδικασία της στελέχωσης
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διοίκηση και έλεγχος
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εισαγωγή στη Στρατηγική
 • Χαρακτηριστικά στρατηγικών αποφάσεων
 • Στρατηγική ικανότητα και σκοπός
 • Χρησιμοποίηση ποσοτικών μεθόδων στη λήψη διοικητικών αποφάσεων
 • Στρατηγικές αποφάσεις
 • Μέθοδοι εφαρμογής
 • Μάνατζερ και μάνατζμεντ
 • Το επιχειρηματικό στέλεχος
 • Διοικητικοί ρόλοι