Αποτελέσματα απαλλαγής διδάκτρων εαρ. εξαμήνου 2022-23

Οι δικαιούχοι απαλλαγής διδάκτρων λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκαν προσωπικά.