Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση

Από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση” του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ακ. έτος 2022-23 εαρινό εξάμηνο.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν πλήρη φάκελο, προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η τελική τους δηλαδή αξιολόγηση και κατάταξη θα ολοκληρωθεί με προσωπική τους συνέντευξη,

Α) Δευτέρα 6/2 για το τμήμα των Σερρών

Β) Τετάρτη 8/2 για το τμήμα της Κατερίνης

Γ) Πέμπτη 9/2 για το τμήμα της Θεσσαλονίκης,

σύμφωνα με το πρόγραμμα (ημέρα, ώρα), που σημειώνεται παρακάτω, θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίθουσα σύμφωνα με το επώνυμο σας (είναι από έως,  δλδ αν σας λένε Παπαδόπουλο συνδέεστε στις 16.00, διότι είστε ανάμεσα στο Μου -Σου)   θα υπάρχει waiting room και θα περιμένετε να σας δεχτεί η επιτροπή.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και τη σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολογικής κατάταξής, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση : την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/97579610246  για το τμήμα των Σερρών σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/02

ΩΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

14.00

15.00

ΑΒΡ

ΗΛΙ

15.00

16.00

ΙΩΑ

ΜΑΧ

16.00

17.00

ΜΟΥ

ΣΟΥ

17.00

18.00

ΣΤΕ

ΤΣΙ

18.00

19.00

ΤΣΙ

ΧΑΤ

Μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/98272519157 για το τμήμα των Κατερίνης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2

ΩΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

17.00

18.00

ΑΓΓ

ΚΟΥΣ

18.00

19.00

ΚΟΥΤ

ΠΑΡ

19.00

20.00

ΠΑΤ

ΧΑΤ

Μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/96474034381 για το τμήμα της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 9/2

ΩΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

19.00

19.30

ΑΒΑ

ΠΑΒ

19.30

20.00

ΠΑΓ

ΧΩΤ

 Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις, που προσφέρονται, θα γίνει με βάση την τελική κατάταξη των υποψηφίων στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ

Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος

Καθηγητής