Ωρολογιο Πρόγραμμα Α χειμερνού εξαμήνου (Σέρρες Τμήμα 2)

 

 

OCTOBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

24

25

26

27

28

29

30

 

1

 

 

 

2

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  τσουρελα  1

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  τσουρελα  2

3

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  1

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  2

 

4

 

 

5

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Βράνα 1

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παζάρσκης 1

 

6

 

7

 

 

8

 

 

09

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Τσουρελα  3

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Τσουρελα  4

 

10

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  3

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης 4

 

11

 

12

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Βράνα 2

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 1

 

13

 

14

 

15

 

 

16

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Τσουρελα 5

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Τσουρελα 6

 

17

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  5

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης 6

18

 

19

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Βράνα 3

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 2

20

 

21

 

 

22

 

23

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθ Δυναμικού Τομέα Γιοβανης 1

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβανης1

24

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Κιλιπιρη τμήμα 1

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα  1

25

 

26

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Καραβασιλης 1

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 3

27

 

28

ΟΧΙ

29

30

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  παζαρσκης 1

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβανης 2

 

31

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα 2

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα  3

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

30

 

31

 

1

 

2

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Καραβασιλης2

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 4

3

 

4

 

5

 

 

 

6

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού παζαρσκης 2

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Παζάρκης 1

7

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα   4

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα 5

 

8

 

 

09

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Καραβασιλης3

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 5

10

 

11

 

 

12

 

13

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  παζαρσκης 3

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Παζάρκης 2

14

16:30 -18:45

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης   7

 

 

15

 

16

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγκιδης1

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 6

17

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

18

 

 

19

 

 

20

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  τσουρέλα 7

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 3

21

 

22

 

23

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγκιδης2

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Κωνσταντινιδης 1

24

 

25

 

 

 

26

27

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 4

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 5

28

 

29

 

30

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγκιδης3

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παζάρσκης 2

1

 

2

 

 

 

 

DECEMBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

4

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης6

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 7

5

Εξετασεις μαρκετινγκ 6.00μμ

6

 

 

7

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγκιδης4

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παζάρσκης 3

8

 

 

 

 

 

9

 

10

 

11

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Κων/νίδης 1

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Κωνσταντινιδης 2

12

 

13

 

14

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Κωνσταντινίδης 2

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγκιδης5

 

15

.

 

 

 

 

                     

16

 

17

 

 

18

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

 

 

JANUARY 2024

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Γιοβάνης 2

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 8

 

 

 

9

 

10

 

11

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Βράνα4

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Κωνσταντινίδης 3

12

 

13

 

 

14

 

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Γιοβάνης 3

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Κωνσταντινίδης 3

 

 

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Βράνα 5

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική Παντελίδης 7

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 18.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARY 2024

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

28

 

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

 18.00 .μ.μ

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσ

18.00 μ.μ.

 

 

        ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

18.00.μμ

 

 

 

 

11

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΑΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

25