Ωρολογιο Πρόγραμμα Α χειμερνού εξαμήνου (Σέρρες Τμήμα 1)

 

 

OCTOBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

24

25

26

27

28

29

30

 

1

 

 

 

2

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  1

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  2

 

3

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παζάρσκης 1

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Βράνα 1

4

 

 

5

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 1

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβανης 1

6

 

 

7

 

 

8

 

 

09

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  3

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης 4

 

10

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 1

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Βράνα 2

11

 

12

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ 1

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβανης 2

13

 

14

 

15

 

 

16

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης  5

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης 6

17

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική Παντελίδης 2

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Βράνα 3

18

 

19

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 2

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβανης 3

20

 

21

 

 

22

 

23

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Κιλιπιρη τμήμα 1

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα  1

24

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 3

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση καραβασίλης 1

25

 

26

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 3

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβανης4

27

 

28

ΟΧΙ

29

30

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα 2

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα  3

31

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 4

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Καραβασίλης 2

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

30

 

31

 

1

 

2

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 4

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβανης 5

 

3

 

4

 

5

 

 

 

6

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα   4

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Τσουρέλα 5

 

7

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 5

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Καραβσιλης 3

8

 

 

09

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  ΜΟΥΖΑ5

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Παζάρκης 1

10

 

 

11

 

 

12

 

13

16:30 -18:45

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης   7

 

 

14

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 6

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγγιδης 1

15

 

16

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Γκιωση 1

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Παζάρκης 2

17

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

18

 

19

 

 

20

 

21

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παζάρσκης 2

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγγιδης 2

22

 

23

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  ΓΚΙΩΣΗ 2

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα παζαρσκης 3

24

 

25

 

 

 

26

27

Εξετασεις μαρκετινγκ

18.00

28

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παζάρσκης 3

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγγιδης 3

29

 

30

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  ΜΟΥΖΑ 6

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Κωνσταντινίδης  1

1

 

2

 

 

 

 

DECEMBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

4

 

5

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Κωνσταντινίδης 1

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγγιδης 4

6

 

 

7

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΜΟΥΖΑ 7

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Κωνσταντινίδης  2

 

8

 

 

 

 

 

9

 

10

 

11

 

12

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Κωνσταντινίδης 2

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Φραγγιδης 5

13

 

14

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  ΜΟΥΖΑ 8

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Κωνσταντινιδης 3

15

.

 

 

 

 

                     

16

 

17

 

 

18

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

 

 

JANUARY 2024

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

 

 

 

9

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Κωνσταντινίδης 3

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Βράνα 4

 

10

 

11

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Ταργουζίδης1

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 6

 

 

 

12

 

13

 

 

14

 

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

16:30 -18:45

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 7

19:00 -21:15

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Βράνα 5

 

 

16:30 -18:45

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  ΤΑΡΓΟΥΖΊΔΗς 2

19:00 -21:15

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 7

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

 17.00 .μ.μ

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARY 2024

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

28

 

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 17.00 μ.μ.

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

        ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

 17 μ.μ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσ

17 μ.μ.

 

 

 

 

11

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΑΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

25