Ωρολόγιο πρόγραμμα Β εξαμήνου (Σέρρες)

SEPTEMBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

   

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

25

26

27

28

29

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2

 

30

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 1

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 1

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΒΡΑΝΑ  1

 

 

 


 

 

 

 

OCTOBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

2

 

3

 

4

 

 

5

 

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 4

 

7

 

8

εκλογές

9

 

10

 

11

 

12

 

13

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 2

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΒΡΑΝΑ  2

 

14

 

15

εκλογές

16

 

17

 

18

 

19

 

20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 6

 

21

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 3

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 2

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ ΒΡΑΝΑ 3

 

22

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 ΚΕΧΡΗΣ 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ 2

 

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΒΡΑΝΑ 4

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1

28

 

ΟΧΙ

29

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

31

 

1

 

2

 

3

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 2

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 3

 

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU2

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

9

 

10

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΑΨΑ 1

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΑΨΑ 2

 

11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU4

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ 3

 

12

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU5

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΧΡΗΣ 4

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  3 ΚΕΧΡΗΣ 5

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

18

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΑΨΑ 3

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ ΧΑΨΑ 4

 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

 

24

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΧΡΗΣ 6

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 4

 

 

 

25

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU7

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ ΒΡΑΝΑ 5

 

 

 

 

26

 

27

 

 

28

 

29

 

30

 

1

 

2

 

 

 

 

DECEMBER 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

1

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

18.οο Μ.Μ.

2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΔ

10.00 Π.Μ.

3

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

10.οο Π.Μ.

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 2

 

 

 

 

9

 

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ 1

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ- 2

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-3

10

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΓΑΛΑΝΗΣ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΓΑΛΑΝΗΣ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΓΑΛΑΝΗΣ-3

 

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ- 4

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ- 5

 

16

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 3

 

17

 *ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΣΟΥΡΕΛΑ  1

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΣΟΥΡ ΤΣΟΥΡΕΛΑ 2

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΣΟΥΡΕΛΑ 3

 

18

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

παραμονή

24

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

 

 

JANUARY 2024

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

αργία

 

 

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΤΖΗΜΟΥ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΤΖΗΜΟΥ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΤΖΗΜΟΥ-3

 

7

8

9

 

10

 

11

 

12

* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ 6

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ 7

 

 

 

13

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-3

 

 

 

 

14

 

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΣΟΥΡΕΛΑ 4

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΣΟΥΡΕΛΑ 5

 

 

 

 

20

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-4

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-5

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 4

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ5

 

 

 

 

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 3

 

 

 

28

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 3

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

FEBRUARY 2024

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

  *ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 6

 

 

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 4

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 6

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 7

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΣΟΥΡΕΛΑ 6

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 7

 

 

 

 

11

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

 

 

 

Εξετασεις ΕΚΕ

18.00

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ 11.00

 

 

 

18

 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.00

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 (Μονάδες 5)