Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Σερρών στις 23/03/2023 (Β)

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό :   93301690155

 

Οι 

Επιτροπή

 Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Ημερ.

Ωρα

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Τσαβέας Στέφανος

Οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας στην Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος τους στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Στάσεις και απόψεις των πολιτών του Δήμου Σερρών.

23/3/2023

14.40

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

 

Μωραίτου Φωτεινή

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ηγεσία, την επικοινωνία και την διαχείριση κρίσεων στην ειδική αγωγή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ).

23/3/2023

15.00

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Κεμανετζή Ανθή

Στερεότυπα και αντιλήψεις στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού

23/3/2023

15.20

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Παπαμιχαηλίδου Θεοφανία

Ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών αναφορικά με την τρίτη ηλικία.  Η περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών του  Δήμου Σερρών.

23/3/2023

15.40

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Γιουρούση Ζωγραφιά

Πως οι ΤΠΕ βοήθησαν τη διαδικασία τηλεκπαίδευσης στην περίοδο του covid-19. Έρευνα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

23/3/2023

16.00

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Αντωνοπούλου Μαρία

Η δυνατότητα ανάληψης θέσης ευθύνης σε συνάρτηση με το φύλο: η περίπτωση του Ν. Σερρών

23/3/2023

16.20

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Αναστασιάδης Αθανάσιος

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση: μορφές ηγεσίας, κίνητρα, αξιολόγηση και εργασιακή ικανοποίηση

23/3/2023

16.40

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Νικολάιδου Μαρία

Το φαινόμενο της Γυάλινης Οροφής

23/3/2023

17.00

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Παντελίδης Παναγιώτης

Νατσούλης Αθανάσιος

Η καταναλωτική συμπεριφορά και ο ρόλος του μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης.

23/3/2023

17.20

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Παμπουκιαν Παρατζέμ

Η επίδραση των έκτακτων αναγκών (πανδημία) στη συμμετοχή των πολιτών στις υπηρεσίες ηλεκτρονική διακυβέρνησης ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη λειτουργία των ΚΕΠ. Η περίπτωση του ΚΕΠ Σερρών

23/3/2023

17.40

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Τριανταφυλλίδου Δήμητρα

Ο ρόλος των ομάδων εθελοντών ως παράγοντας στρατηγικής ανάπτυξης του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού.”

23/3/2023

18.00

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Τσαβλίδου Σοφία

Το εργασιακό άγχος και η αντιμετώπιση του: η περίπτωση των δασκάλων Α΄και Β΄τάξης του δημοτικού σχολείου του νομού Σερρών.

23/3/2023

18.20

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Καμπούρη Βασιλεία

Η επικοινωνία και η ενσυναίσθηση στο πλαίσιο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

23/3/2023

18.40

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Τζώμου Μαρία

To Πανεπιστήμιο τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα και η σημασία του στο υγιές γήρας.

23/3/2023

19.00

Βράνα Βασιλική

Πασχαλούδης Δημήτριος

Υσουρέλα Μαρία

Τσάτας Ιωάννης

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ως μέσο στην αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.

23/3/2023

19.10