Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄Εαρινού εξαμήνου

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

616.30- 18.45

 

 

7 16.30-18.45

 

 

816.30-18.45

 

9

10

 

 

11

 

 

12

1316.30- 18.45

 

14 16:30-18:45

 

15  16:30-18:45

 

16

17

 

18

 

19

 

2016.30- 18.45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Πασχαλ 1

 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Πασχαλούδης 1

2116:30-18:45

Διαχείριση έργων προγραμμάτων  Δημητριάδης 1

 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και η λ. Διακυβέρνηση Κεχρή 1

2216.30- 18.45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 1

19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 2

2316.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Βράνα 1

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Γαλάνης  1

24

 

25

 

26

2716:30-18:45

ΚΑΘΑΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

28 16:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης  2

19:00-21:15 Πληρ.συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση φραγκιδης 1

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

1 16:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τσουρέλα 3 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τσουρέλα 4

2 16.30-18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  Βράνα 2

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Γαλάνης  2

3

 

4

 

5

 

 

 

616:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 1 Κοτζαιβαζογλου 19:00- 21.15 Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 2 Κοτζαιβαζογλου

716:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 3 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση φραγκιδης 2

 

816:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 5Τσουρέλα

  19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τσουρέλα 6

 

9 16.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  Βράνα 3

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Γαλάνης  3

10

 

11

 

 

12

 

1316.30- 18.45

Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.) Αηδόνης 1

19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.)Αηδόνης 2

 

 

1416.30- 18.45

Διαχ. έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 4

 19:00-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Φραγκιδης 3

 

1516.30- 18.45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης 1

19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης 2

 

1616.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  Βράνα 4

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Γαλάνης 4

 

17

 

18

 

19

 

 

2016:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 3 Κοτζαιβαζογλου 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.)Αηδόνης 3

2116:30-18:45

Διαχ. έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης5

19:00-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση κεχρης 2

 

2216:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης- 3

19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης 4

23 16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  ΧΑΨΑ 1

9:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Σιμελη1

24

 

25

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

26

2716:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Πασχαλουδης2 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Πασχαλουδης2

2816:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 6 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Φραγκίδης 4

2916:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες5 Πασχαλούδης

19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης- 6

 

3016:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  ΧΑΨΑ 2

9:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Σιμελη2

31

 

1

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

316:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Πασχαλούδης 3 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Πασχαλούδης 3

 

416:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων

Καρακιτσιου1  19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Σαμολαδάς 1

 

516:30-18:45

19:00-21:15 Ειδικά Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) 7 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

 

616:30-18:45

 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1

9:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Σιμελη3

 

7

 

8

 

9

ΜΕΓΑΛΗ

ΒΔΟΜΑΔ

 

 

1016:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδη 7

19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Διοίκηση Πασχαλούδης 4

1116:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Καρακίτσιου 2 19:00-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Σαμολαδάς 2

12

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ

1316:30-18:45

Μ.ΠΕΜΠΤΗ

14

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

16

ΠΑΣΧΑ

1716:30-18:45

 

1816:30-18:45

 

19

 

20 16:30-21:15

 

21

 

22

23

 

246:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 4Πασχαλούδης 19:00-21:15 Ειδικά Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) 4Πασχαλούδης

2516:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ 3

16.30-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Σαμολαδάς 3

26

18.00-20.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2716:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 2

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Σιμελη4

 

28

 

29

 

 

ΜΑΙΟΣ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ

216:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Καρακίτσιου 4

16.30-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρής 3

 

3

 

4

16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Χαψά 3

19:00-21:15

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Καραβασίλης3

5

 

6

 

7

 

 

 

816:30-18:45

Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.)Αηδόνης 4

 19:00-21:15  Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.) Αηδόνης 5

 

9 16:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  καρακιτσιου5

19.00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρης 4

 

10

 

 

11 16:30-18:45

16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Χαψά 4

19:00-21:15

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Καραβασίλης4

12

 

 

13

 

 

14

1516:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων   Κοτζαιβαζογλου 4

19:00-21:15   Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων   Κοτζαιβαζογλου 5

 

16 16:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  καρακιτσιου  6

16.30-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ Κεχρής 5

 

1716:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Κοτζαιβαζογλου 6

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση Αηδόνης6

Μεταφορα πρωτομαγιας

1816:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση ΒΡΑΝΑ 5

19:00-21:15   Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 5 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ

 

19

 

20

 

21

 

 

 

2216:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 6ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ

 19:00-21:15   Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων  7 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

2316:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  καρακιτσιου 7

19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ ΚΕΧΡΗΣ 6

2416:30-18:45

 

 

2516:30-18:45

Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 5

19:00-21:15  Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) 6 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

26

 

27

 

28

29

Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ  ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ 7

 19:00-21:15  Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) 8 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

30

31

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2023

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

28

 

29

 

 

30

 

31

 

1

Πληροφοριακά συστήματα και ηλ.

6-

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

6

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων 

6-

 

7

 

8

Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση

6-

 

 

9

 

 

10

 

 

11

12

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 

6-

13

 

14

 

15

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

6-

16

 

17

 

18

 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

26

 

27

 

28

 

29

ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

30