ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

OCTOBER 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

3

 

4

 

5

 

 

6

 

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2

 

 

 

8

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΒΡΑΝΑ

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΕΧΡΗΣ

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ

 

 

9

10

 

11

 

12

 

13

 

14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 4

 

15

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ  

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΒΡΑΝΑ

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 2 ΒΡΑΝΑ

 

16

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 3

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 4

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 6

 

 

22

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 ΚΕΧΡΗΣ

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 ΚΕΧΡΗΣ

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 4 ΒΡΑΝΑ

 

23

   

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 1

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 2

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ΒΡΑΝΑ

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

ΟΧΙ

29

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΡΓ 1 /Τ1 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΡΓ2 /Τ1 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΡΓ1 / Τ2 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ  *ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΡΓ2 / Τ2 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

30

31

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓ3 /Τ1 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΡΓ 3/ Τ2 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU4

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 7 ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ

 

 

6

 

 

7

 

8

 

9

 

 

10

 

11

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 5

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 6

 

 

12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8

ΚΕΧΡΗΣ  ΒΡΜΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU3

 

 

 

13

 

 

 

14

 

15

 

16

 

17

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

18

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ7

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

XΑΨΑ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 8

 

19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 9

ΚΕΧΡΗΣ ΒΡΜΝ

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  10 ΚΕΧΡΗΣ

 

20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KARAKITSIOU7

 

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

25

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

26

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

27

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

28

 

 

29

 

30

 

1

 

2

 

3

 

 

DECEMBER 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

1

 

2

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 2

 

3

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 1

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 2

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ3

4

 

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 3

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 4

 

 

 

 

 

10

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 3

 

 

 

11

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΓΑΛΑΝΗΣ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΓΑΛΑΝΗΣ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΓΑΛΑΝΗΣ-3

 

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 4

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 5

 

17

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 6

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 7

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ8

 

18

 

19

 

20

 

 

21

 

22

 

23

 

24

παραμονή

25

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

 

JANUARY 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

αργία

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-3

 

 

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΣΙΜΕΛΗ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΣΙΜΕΛΗ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα ) ΣΙΜΕΛΗ-3

 

8

9

10

 

11

 

12

 

13

* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 9

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 10

 

 

 

14

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 2

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 11

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 12

 

 

 

 

21

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-4

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-5

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 4

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ5

 

 

 

 

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 4

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 6

 

 

 

29

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 5

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

FEBRUARY 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

  *ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 13

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 7

 

 

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 6

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Εξετασεις εκε

Εξετ ηλεκτρον

 

 

12

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

Εξετασεις επικοινωνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΑΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

26