Ορκωμοσία και απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης (Τμήματος Σερρών)

 

H  ορκωμοσία και απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  για το Τμήμα των Σερρών θα πραγματοποιηθεί στις 03/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών.

 

Ο Δ/ντής του Προγράμματος

 

Πασχαλούδης Δημήτριος