Ορθή επανάληψη προγραμματος Σερρών εαρ. εξαμηνου 2019-20 (2)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

1

 

2

 

3 16.30- 18.45

Διαχείριση έργων προγραμμάτων  Δημητριάδης 1

 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρή 1

416.30- 18.45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 1

19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 2

5 16.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Βράνα 1

616.30- 18.45

Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση

Σαμολαδάς 1

19.00-21.15

Πληροφ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση

Σαμολαδάς 2

 

7

 

8

 

 

 

916.30- 18.45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Κοτζαιβαζογλου 1 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση Αηδόνης 1

 

 

10 16.30-18.45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης  2

19:00-21:15 Πληρ.συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρής 2

 

1116.30-18.45

 

12 16.30-18.45

 

13

 

 

14

 

 

15

16 16.30- 18.45

 

17 16:30-18:45

 

18  16:30-18:45

 

19 16.30- 18.45

 

20

 

21

 

22

 

 

2316.30- 18.45

 

2416:30-18:45

 

25

 

 

26

16.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Βράνα 2

 

27

 

28

 

29

30 16:30-18:45  Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Κοτζαιβαζογλου 2 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 2 Αηδόνης

3116:30-18:45 

Διαχείριση έργων και προγραμμάτων Δημητριάδης   3  16:30-18-45 Πληροφ. Συστ & Ηλ. Διακυβ. Κεχρής 3

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

29

 

30

 

31

 

116:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης- Τσουρέλα 3 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες  ΠασχαλούδηςΤσουρέλα

216:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση ΒΡΑΝΑ 3

3

 

4

 

5

 

 

 

616:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Κοτζαιβαζογλου 3 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 3Αηδόνης

 

716:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 4 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρής 4

 

816:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠασχαλούδηςΤσουρέλα 19:00-21:15 5Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 6Πασχ-Τσουρέλα

916:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση ΒΡΑΝΑ 4

10

 

 

11

 

 

12

 

13

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Κοτζαιβαζογλου 4 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 4Αηδόνης

14

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 5 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρής 5

 

15

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠασχαλούδηςΤσουρέλα7 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 8Πασχαλούδης-Τσουρέλ

16

 

17

 

18

 

19

ΠΑΣΧΑ

 

20

2Η ΜΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

21

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 6 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Φραγ 1

 

22

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης 9Τσουρέλα 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 10Πασχαλούδης-Τσουρέλ

23

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

24

 

25

 

26

2716:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Κοτζαιβαζογλου 5 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 5Αηδόνης

2816:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 7 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Φραγ 2

2916:30-18:45

11Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠασχαλούδηςΤσουρέλα 19:00-21:15 12Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχ-Τσουρέλα

 

3016:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

1

 

2

 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

1

2

3

 

 

 

4 16:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων1 Πασχαλούδης 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 1 Πασχαλούδης

 

516:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Καρακίτιου τμ1

Γεωργιάδης Τμ2

 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστ και ηλ. Διακ Φραγ 3

616:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 2Πασχαλούδης 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 2Πασχαλούδης

 

7 16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

8

 

 

9

 

10

 

 

1116:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 3Πασχαλούδης 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 3 Πασχαλούδης

1216:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Καρακίτσιου Τμ1

Γεωργιάδης Τμ2

 19:00-21:15 Πλ. συστ και ηλ. Διακυ Φραγ4

13

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων6 Κοτζαιβ

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 6Αηδόνης

 

1416:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

15

 

16

17

 

 

1816:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 4 Πασχαλ

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 4 Πασχαλούδης

1916:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Καρακιτσιου Τμ1

Γεωργιάδης Τμ2

 19:00-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Τμήμα 1 Τμήμα 2

20

 

21 16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

22

 

23

24

2516:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 5Πασχαλούδης 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 5 Πασχαλούδης

2616:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Λασκαρίδου 11 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Τμήμα 1 Τμήμα 2

27

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

2816:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

29

 

30

31

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

31

 

116:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 6Πασχαλουδης

 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη 6 Δημόσια Διοίκηση Πασχαλούδης

2 16:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Λασκαρίδου 12 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακ Τμήμα 1 Τμήμα 2

316:30-18:45

13Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης Τσουρέλα

4 16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά 19:00-21:15 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

5

 

6

 

7

 

 

 

8

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

916:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 8 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ Κεχρής 6

10 16:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 7 Πασχαλουδης

 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη 7 Δημόσια Διοίκηση Πασχαλούδης

 

1116:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση ΒΡΑΝΑ 5

 

12

 

 

13

 

 

14

1516:30-18:45

 

16

Εξετάσεις

17:00 – 19:30 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τσουρέλα

17

 

18

Εξετάσεις

17:00 – 19:30 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

19

 

20

 

21

 

 

Father's Day

22

Εξετάσεις

 17:00 – 19:30 Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων

231

 

24

 

25

Εξετάσεις

17:00 – 19:30 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρής

26

 

27

 

28

29

 

30

Εξετάσεις

 17:00 – 19:30 Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων

1

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

2

Εξετάσεις

17:00 – 19:30

Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση

3

 

Independence Day Holiday

4

 

Independence Day