Ορκωμοσία και απονομή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

 

 

Η  ορκωμοσία των φοιτητών του τμήματος της Κατερίνης του ΔΠΜΣ στη «Δημόσια Διοίκηση» του Δι.Πα.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 23/09/2023 ημέρα  Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κατερίνης (Εκάβη).

 

 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται να πάρουν μέρος στην ορκωμοσία πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα την ημέρα της ορκωμοσίας στις 11.40.

 

 

 

Ο Δ/ντής του Προγράμματος

 

 

 

Πασχαλούδης Δημήτριος