Παρουσιάσεις διπλωματικών ερασιών στις 07.09.2023 Τμήματος Κατερίνης

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό : 96381178264

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΑΝΩΛΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Διαχείριση Κρίσεων και η Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών στις Σχολικές Κοινότητες του Νομού Λαρίσης .

07/09/2023

 

14:40

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΠΕΣΛΕΜΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαχείριση συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων στον χώρο της Α.Α.Δ.Ε.  Μελέτη περίπτωσης των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. της Μακεδονίας.

07/09/2023

15:00

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

«Εμπειρική μελέτη αντίληψης και στάσης δημοτών για την ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting)».

07/09/2023

15:20

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΠΛΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

«Ψηφιακός μετασχηματισμός και ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση της Ελλάδας»

07/09/2023

15:40

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

07/09/2023

16:00

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διερεύνηση των απόψεων των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας για τις Οργανωσιακές αλλαγές στο θεσμό.

07/09/2023

16:20

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΙΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αξιολόγηση προσωπικού Δημοτικών Υπαλλήλων

07/09/2023

16:40

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

«Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: σύγχρονες μορφές ανομίας και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους»

07/09/2023

17:00

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ

«Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων. Διερεύνηση της αντίληψης των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus»

07/09/2023

17:20

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΠΟΤΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ  ΛΕΜΟΝΙΑ

Διερεύνηση της αντίληψης των εργαζομένων στον χώρο της εκπαίδευσης για θέματα αξιολόγησης προσωπικού.

07/09/2023

17:40