Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης στις 21/03/2023 (Β))

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης στις 21/03/2023

Αίθουσα zoom 96381178264

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΧΑΤΖΗΛΕΙΚΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ

 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 

21/03/2023

14:40

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Προσβσιμη και Ασφαλής Κινητικότητα στην Περιοχή της Βέροιας

21/03/2023

15:00

 

Καραβασίλης Ιωάννης

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Μαλκογιάννη Ιωάννα

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

Ποιοτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα. Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Η περίπτωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

 

21/03/2023

15:20

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η εφαρμογή της ΔΟΠ στους εκπαιδευτικούςοργανισμούς και η επίδρασή της στο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Η περίπτωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

21/03/2023

15:40

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

«Αξιοποίηση υποδομών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Η περίπτωση του Δήμου    Δίου-Ολύμπου»

21/03/2023

16:00

 

 

         

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διερεύνηση επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης στο δημόσιο τομέα.

21/03/2023

16:20

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

″ Στόχοι και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-τουργών (ΕΣΔι)″

21/03/2023

16:40

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΚΟΥΤΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

21/03/2023

17:00

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

"Αξιολόγηση προμηθευτικού κύκλου ενός νοσοκομείου".

21/03/2023

17:20

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης των διαδικτυακών τόπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

21/03/2023

17:40

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ικανοποίηση εκπαιδευόμενων από τα προγράμματα που προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης

21/03/2023

18:00

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

" Ο νέος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, η Διασφάλιση Ποιότητας και η Ικανοποίηση των Πολιτών από τις νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ".

21/03/2023

18:20

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΔΑΣ (Luxury Brands)

21/03/2023

18:40

 

Άηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

«Η εργασιακή εξουθένωση  των επαγγελματιών στον χώρο της   υγείας  κατά την διάρκεια της πανδημίας του Κορωνοϊού» «Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης»

21/03/2023

19:00

 

Μαλκογιάννη Ιωάννα

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Τσολάκης Ναούμ

 

ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Φορολογία εισοδήματος  – κρίση πανδημίας και η επίδραση τους στο εισόδημα των φυσικών  προσώπων.

 

21/03/2023

19:20

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Τσολάκης Ναούμ

 

Μαλκογιάννη Ιωάννα

 

ΧΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία και Στοχοκεντρική Διοίκηση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας».

 

21/03/2023

19:40