Ορκωμοσία και απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης

 

H  ορκωμοσία και απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  για το Τμήμα της Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί στις 05/11/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00  στο Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης

 

Ο Δ/ντής του Προγράμματος

 

Πασχαλούδης Δημήτριος