ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

OCTOBER 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Διάρκεια διάλεξης: 2h& 15 min
Σάββατο 3 διαλέξεις: 11.15 – 18.45 (11.15-13.30, 14.00-16.15, 16.30-18.45)
Κυριακή  3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 2

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 3

 

9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ3

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 1

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 2

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 3

 

16

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ6

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 4

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 5

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 6

 

23

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 5

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 6

24

 

25

 

26

 

27

 

28

ΟΧΙ

29

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα) ΓΑΛΑΝΗΣ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα) ΓΑΛΑΝΗΣ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα) ΓΑΛΑΝΗΣ-3

30

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα) ΣΙΜΕΛΗ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα) ΣΙΜΕΛΗ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (νομικα) ΣΙΜΕΛΗ-3

31

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 2

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 3

6

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-3

7

 

8

 

9

 

 

10

 

11

 

 

12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ9

13

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 10

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 11

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ12

14

 

15

 

16

 

17

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

18

 

19

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 4

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 5

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑΙΒ 6

20

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-4

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-5

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-6

21

 

22

 

23

 

24

 

 

25

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 1

 

26

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 13

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-7

27

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤ

28

 

 

29

 

30

 

1

 

2

 

3

 

 

DECEMBER 2022

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

1

 

2

 

3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  2

 

 

 

 

10

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  3

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 4

 

 

11

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΧΡΗΣ 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 3

 

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

 

17

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3

 

18

 

19

 

20

 

 

21

 

22

 

23

 

24

παραμονή

25

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

 

 

JANUARY 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

ΑΡΓΙΑ

7

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 2

 

 

 

 

 

 

 

αργα

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΦΩΛΙΝΑΣ 1

 

8

9

10

 

11

 

12

 

13

 

 

14

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 3

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 4

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ  2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ  3

 

15

 

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

 

 

21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 6

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 7

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ 3

 

 

 

29

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 ΦΩΛΙΝΑΣ /ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ2 ΦΩΛΙΝΑΣ /ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ΦΩΛΙΝΑΣ /ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

FEBRUARY 2023

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ 6

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΛΙΝΑΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ 7

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 5

 

 

 

 

 

 

*ΕΡΕΥΝΑ

*ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

12

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

ΕξετασειςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΑΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

26

27

 

ΚΑΘΑ

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΑ